Διοικητικό Συμβούλιο

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγει στη Γενική Συνέλευση της 17.3.2019 και έχει την εξής σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Βουργάνας Γεώργιος
  • Αντιπρόεδρος: Κοροδήμος Ηλίας
  • Γραμματέας: Τέλιου Ήρα
  • Ταμίας: Διβάνογλου Κωνσταντίνος
  • Μέλος A’: Γεωργίου Μαργαρίτα
  • Μέλος B’: Μπαμπάτσικου Ευφροσύνη
  • Μέλος Γ’: Μανάκου Μαρία

Επίτιμα μέλη:

Dr. Ραπίδη Χριστίνα-Αναστασία, Αντιπρόεδρος Α’ της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης-Πρόεδρος Επιστημονικής- Εκπαιδευτικής Επιτροπής Εκπρόσωπος στο UEMS PRM Section

Dr. Παναγιώτης Γεωργάκας, Νευρολόγος – Ψυχίατρος – Π. Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Π. Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»

Το σωματείο αριθμεί 51 τακτικά μέλη και πολλούς εθελοντές.