Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 5ης Μαρτίου 2023, αποτελείται από τους:

  • Μπαμπάτσικου Ευφροσύνη, Πρόεδρος
  • Βουργάνας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος
  • Διβάνογλου Κωνσταντίνος, Ταμίας
  • Τέλιου Ήρα, Γενική Γραμματέας
  • Διβάνογλου Ανέστης, Μέλος
  • Γεωργίου Μαργαρίτα, Μέλος
  • Παντελή Βασιλική, Μέλος

Επίτιμα μέλη:

Dr. Ραπίδη Χριστίνα-Αναστασία, Αντιπρόεδρος Α’ της Ελληνικής Εταιρίας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πρόεδρος Επιστημονικής- Εκπαιδευτικής Επιτροπής Εκπρόσωπος στο UEMS PRM Section

Dr. Παναγιώτης Γεωργάκας, Νευρολόγος – Ψυχίατρος – Π. Συντονιστής Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Π. Επιστημονικά Υπεύθυνος του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»

Το σωματείο μας αριθμεί 51 τακτικά μέλη και πολλούς εθελοντές