Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Άλλη Όψη: Δραστηριότητες

0
Μέσα από τις δραστηριότητες στοχεύουμε ο κάθε συμμετέχοντας να: Έρθει σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους με παρόμοιο είδος αναπηρίας Έχει τη δυνατότητα να θέσει...

Πρόγραμμα

0
Ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος αφιερώνεται σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Παράλληλα και εντελώς αυθόρμητα ενσωματώνονται στο πρόγραμμα πράγματα, που χρειάζεται να γνωρίζεις για την...